O firmie

Spółka Akcyjna „ ALFIN „ powstała 05-05-1992 rok.
Założycielem i akcjonariuszem jest Aleksander Szczerbakow.
Prezesem zarządu jest Leszek Trzęsicki.

Spółka zarejestrowana jest w KRS pod nr 000088338.